top of page
 • รูปภาพนักเขียนiamsamang thanya

แนะนำขั้นตอนการจดทะเบียน (จำนอง/ขายฝาก/มรดก)

อัปเดตเมื่อ 9 พ.ค. 2566

ขั้นตอนการจดทะเบียน

 • ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ขาย, ขายฝาก, ให้, จำนอง)

 • ขั้นตอนการขอรับมรดก (กรณีต้องประกาศ เช่น ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม)

 • ขั้นตอนการขอรับมรดก (กรณีไม่ต้องประกาศ เช่น ศาลตั้งผู้จัดการมรดก)

 • ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้​านจัดสรร หรือนิติบุคค​ลตามกฎหมายอื่น​​ ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ขาย, ขายฝาก, ให้, จำนอง)

 1. ประชาสัมพันธ์ - รับบัตรคิว

 2. รับคำขอและสอบสวน

 3. ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

 4. ลงบัญชีรับทำการ

 5. ตรวจอายัด

 6. ประเมินทุนทรัพย์

 7. เขียนใบสั่ง, ใบเสร็จ และรับเงินค่าธรรมเนียม ภาษีและอากร(ถ้ามี)

 8. พิมพ์สัญญาและแก้สารบัญจดทะเบียน

 9. คู่กรณีลงนามในสัญญา

 10. เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา

 11. แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและสัญญา

ขั้นตอนการขอรับมรดก (กรณีต้องประกาศ เช่น ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม)

 1. ประชาสัมพันธ์ - จ่ายบัตรคิว

 2. รับคำขอและสอบสวน

 3. ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

 4. ลงบัญชีรับทำการ

 5. ตรวจอายัด

 6. เขียนใบสั่ง, ใบเสร็จ และรับเงินค่าธรรมเนียมคำขอ

 7. ทำการประกาศมรดก มีกำหนด 30 วัน

 8. เจ้าหน้าที่พิมพ์ประกาศ

 9. ส่งประกาศไปปิดตามสถานที่ ๆ กฎหมายกำหนด ได้แก่ สำนักงานที่ดินท้องที่ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนันท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่และบริเวณที่ดินนั้นแห่งละหนึ่งฉบับ

 10. พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือส่งประกาศไปให้บุคคลที่ผู้ขอแจ้งว่าเป็นทายาททุกคนทราบเท่าที่จะทำได้

 11. ประกาศครบกำหนด 30 วัน ไม่มีผู้โต้แย้งคัดค้าน

 12. ทำหนังสือแจ้งผู้ขอมาดำเนินการเพื่อจดทะเบียน

 13. ตรวจอายัด เสนอเจ้าพนักงานที่ดิน สั่งจดทะเบียนผู้จัดการมรดกและโอนมรดก

 14. ประเมินทุนทรัพย์

 15. เขียนใบสั่ง, ใบเสร็จและรับเงินค่าธรรมเนียม

 16. แก้สารบัญจดทะเบียน

 17. เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา

 18. แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

ขั้นตอนการขอรับมรดก (กรณีไม่ต้องประกาศ เช่น ศาลตั้งผู้จัดการมรดก)

 1. ประชาสัมพันธ์ - จ่ายบัตรคิว

 2. รับคำขอและสอบสวน

 3. ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

 4. ลงบัญชีรับทำการ

 5. ตรวจอายัด

 6. เสนอเจ้าพนักงานที่ดิน สั่งจดทะเบียนผู้จัดการมรดกและโอนมรดก

 7. ประเมินราคาทุนทรัพย์

 8. เขียนใบสั่ง ใบเสร็จและรับเงินค่าธรรมเนียม

 9. แก้สารบัญจดทะเบียน

 10. เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา

 11. แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน​​​


บทความที่เกี่ยวข้อง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page